NHO | Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2017

AUGUST 2018 13 Campingplasser/hytte­ grender og vandrerhjem Kapasitetsutvikling Utvikling antall campingplasser/hyttegrender Totaltrafikken Antall overnattinger campingplasser/hyttegrender og vandrerhjem totalt - fylkesvis fordeling Utvikling antall hytter og rom på campingplasser/hyttegrender 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Nordland 147 136 130 123 136 -7,5 % 10,6 % Troms 61 61 57 55 56 -8,2 % 1,8 % Finnmark 46 42 41 41 43 -6,5 % 4,9 % Nord-Norge 254 239 228 219 235 -7,5 % 7,3 % Norge 1 629 1 489 1 399 1 347 1 391 -14,6 % 3,3 % Nord-Norges andel 15,6 % 16,1 % 16,3 % 16,3 % 16,9 % 1,3 % -poeng 0,6 % -poeng 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Nordland 2 258 2 282 2 173 2 125 2 279 0,9 % 7,2 % Troms 807 740 625 612 640 -20,7 % 4,6 % Finnmark 741 674 648 700 724 -2,3 % 3,4 % Nord-Norge 3 806 3 696 3 446 3 437 3 643 -4,3 % 6,0 % Norge 22 696 21 800 20 240 19 576 20 919 -7,8 % 6,9 % Nord-Norges andel 16,8 % 17,0 % 17,0 % 17,6 % 17,4 % 0,6 % -poeng -0,2 % -poeng 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Nordland 574 295 607 547 609 183 662 319 714 040 24,3 % 7,8 % Troms 192 592 218 735 212 026 267 445 273 293 41,9 % 2,2 % Finnmark 156 342 152 756 156 220 150 649 178 367 14,1 % 18,4 % Sum Nord-Norge 923 229 979 038 977 429 1 080 413 1 165 700 26,3 % 7,9 % Sum Norge 9 475 853 9 882 018 9 987 403 10 490 982 10 016 720 5,7 % -4,5 % Nord-Norges andel 9,7 % 9,9 % 9,8 % 10,3 % 11,6 % 1,9 % -poeng 1,3 % -poeng Etter flere år med nedgang i kapasiteten på campingplasser og hyttegrender har det skjedd en endring det siste året. Nord-Norge har hatt en økning i tilgjengelig kapasitet på campingplasser og hyttegrender med 6,0 % det siste året, mens Norge totalt har en økning på 6,9 %. Nordland har størst økning med 7,2 %, mens Troms og Finnmark har økt med hhv. 4,6 % og 3,4 %. Nord-Norge har redusert sin andel av tilgjengelig kapasitet i Norge med 0,2 prosent-poeng fra 2016 til 2017. I perioden fra 2013 til 2017 har Nord-Norge hatt en reduksjon i tilgengelig kapasitet på 4,3 %, mens Norge som helhet har hatt en reduksjon på 7,8 %. Troms har den største reduksjonen med 20,7 %, mens Finnmark har en reduksjon på 2,3 %. Nordland har en økning på 0,9 %. Nord-Norge har økt sin kapasitetsandel i Norge med 0,6 %-poeng fra 2013 til 2017. Nord-Norge har en økning i antall overnattinger på campingplasser/ hyttegrender og vandrerhjem siste året med 7,9 %, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 4,5 %. I Nord-Norge har Finnmark hatt den største økningen med 18,4 %, mens Nordland og Troms har en økning på hhv. 7,8 % og 2,2 %. Nord-Norge har økt sin markedsandel i Norge med 1,3 %-poeng fra 2016 til 2017. I perioden fra 2013 til 2017 har Nord-Norge hatt en økning i overnattinger på campingplasser/hyttegrender og vandrerhjem på 26,3 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 5,7 %. Troms og Nordland har hatt en økning på hhv. 41,9 % og 24,3 %, mens Finnmark har hatt en økning på 14,1 %. Nord-Norge har økt sin markedsandel i Norge med 1,9 %-poeng fra 2013 til 2017. 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 l 2013 l 2014 l 2015 l 2016 l 2017 Nordland Troms Finnmark Sum Nord-Norge Rabothytta ved Okstindan, Helgeland. FOTO: SVEIN ARNE BRYGFJELD / WWW.VISITHELGELAND.COM / HEMNES

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==