NHO | Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2017

16 AUGUST 2018 Cruise Totalt var det 344 anløp av cruisebåter i Nord-Norge i 2017, hvilket er en økning på 1,8 % i forhold til 2016. 378 223 passasjerer til havn representerer en økning på 19,3 %. Alle norske cruisehavner hadde samlet en økning på 4,8 % i antall anløp og en økning på 12,7 % i antall passasjerer til havn. I perioden fra 2013 til 2017 har antall anløp i de nordnorske havnene gått ned med 2,3 %, mens antall passasjerer til havn er økt med 6,8 %. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en nedgang i antall anløp på 12,1 % og en økning i antall passasjerer til havn på 9,4 %. Ovenstående tall betyr at Nord-Norge har redusert sin markedsan­ del i Norge de siste årene. Longyearbyen hadde 30 anløp av cruiseskip i 2017, en nedgang på 16,7 % fra 2016. Antall passasjerer til havn har økt med 6,5 % fra 41 614 passasjerer i 2016 til 44 336 passasjerer i 2017. I perioden fra 2013 til 2017 har antall anløp på Longyearbyen hatt en nedgang på 34,8 %, mens antall passasjerer har økt med 15,0 %. Cruise antall anløp Cruise antall passasjerer Antall passasjerer per anløp 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Alta 16 29 25 15 18 12,5 % 20,0 % Bodø 12 9 9 15 11 -8,3 % -26,7 % Brønnøysund 6 12 11 21 18 200,0 % -14,3 % Hammerfest 23 20 17 23 16 -30,4 % -30,4 % Harstad 2 3 2 3 4 100,0 % 33,3 % Lakselv 0 0 2 0 0 Lofoten - Leknes 49 58 46 35 43 -12,2 % 22,9 % Lofoten - Svolvær 19 21 23 26 30 57,9 % 15,4 % Lyngen 2 0 0 0 0 -100,0 % Narvik 9 12 16 3 3 -66,7 % 0,0 % Nordkapp 98 104 93 102 96 -2,0 % -5,9 % Sortland 5 6 10 4 4 -20,0 % 0,0 % Tromsø 103 109 103 91 101 -1,9 % 11,0 % Øst-Finnmark (Vardø & Kirkenes) 8 0 0 0 0 -100,0 % Sum Nord-Norge 352 383 357 338 344 -2,3 % 1,8 % Longyearbyen 46 41 30 36 30 -34,8 % -16,7 % Sum Oslo 170 130 103 82 101 -40,6 % 23,2 % Sum Norge ellers 1 587 1 443 1 235 1 353 1 420 -10,5 % 5,0 % Sum Norge 2 155 1 997 1 725 1 809 1 895 -12,1 % 4,8 % 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Alta 11 641 29 300 31 068 10 013 20 428 75,5 % 104,0 % Bodø 7 363 4 392 11 395 9 071 11 452 55,5 % 26,2 % Brønnøysund 2 781 5 274 1 828 5 949 3 556 27,9 % -40,2 % Hammerfest 24 112 18 734 17 627 17 863 16 201 -32,8 % -9,3 % Harstad 1 071 2 297 600 1 200 2 632 145,8 % 119,3 % Lakselv 0 Lofoten - Leknes 51 046 60 307 55 703 43 956 60 441 18,4 % 37,5 % Lofoten -Svolvær 8 081 6 281 9 403 9 487 7 674 -5,0 % -19,1 % Lyngen 1 600 0 0 0 0 -100,0 % Narvik 8 187 8 586 26 896 1 630 1 943 -76,3 % 19,2 % Nordkapp 121 189 121 782 110 342 112 840 123 462 1,9 % 9,4 % Sortland 4 000 4 848 12 335 2 476 4 561 14,0 % 84,2 % Tromsø 108 681 111 746 111 639 102 495 125 873 15,8 % 22,8 % Øst-Finnmark (Vardø & Kirkenes) 4 418 0 0 0 -100,0 % Sum Nord-Norge 354 170 373 547 388 836 316 980 378 223 6,8 % 19,3 % Longyearbyen 38 556 38 238 37 158 41 614 44 336 15,0 % 6,5 % Sum Oslo 305 000 235 509 198 000 169 616 198 000 -35,1 % 16,7 % Sum Norge ellers 2 086 940 1 849 254 1 867 636 2 174 473 2 425 284 16,2 % 11,5 % Sum Norge 2 784 666 2 496 548 2 491 630 2 702 683 3 045 843 9,4 % 12,7 % 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Nord-Norge 1 006 975 1 089 938 1 099 9,3 % 17,2 % Longyearbyen 838 933 1 239 1 156 1 478 76,3 % 27,8 % Oslo 1 794 1 812 1 922 2 068 1 960 9,3 % -5,2 % Norge ellers 1 315 1 282 1 512 1 607 1 708 29,9 % 6,3 % Norge 1 292 1 250 1 444 1 494 1 607 24,4 % 7,6 % NB! Årsaken til at det ikke er 100% samsvar med Cruise Norway sine tall er at ovenstående oppstillinger inkluderer Lakselv, Lyngen og Øst-Finnmark som anløpssted. Cruise Norway inkluderer kun sine medlemshavner i sin cruisestatistikk. Lyngen. FOTO: SVEIN PETTER AAGAARD, WWW.NORDNORGE.COM Cruiseskip i Brønnøysund. FOTO: PER ÅGE RODAHL / WWW.VISITHELGELAND.COM / BRØNNØY

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==