NHO | Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2017

AUGUST 2018 7 Benchmarking Nordkalotten Samlede kommersielle overnattinger- - benchmarking Nordkalotten Samlede kommersielle utenlandske overnattinger- - benchmarking Nordkalotten Nord-Norge har hatt en økning i samlede kommersielle over­ nattinger siste året på 4,5 %. Lappland har hatt en økning på 21,7 %, mens Norrbotten har en økning på 4,5 %. Dette gir Nord-Norge en nedgang i markedsandel på Nordkalotten med 2,0 %-poeng. I perioden fra 2013 til 2017 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall kommersielle overnattinger på 30,0 %. Lappland og Norrbotten har hatt en økning på hhv. 20,9 og 11,7 %. Nord-Norge har i perioden økt sin markedsandel på Nordkalotten med 2,6 %-poeng. I vinterperioden fra oktober til april har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall utenlandske overnattinger siste året på 21,5 %. Lappland har i samme periode hatt en økning på 30,2 %, mens Norrbotten har hatt en nedgang på 1,3 %. Dette gir Nord-Norge en nedgang i markedsandel på Nordkalotten på 0,2 %-poeng. I perioden fra vinteren 2012/2013 til vinteren 2016/2017 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall utenlandske over­ nattinger på 89,4 %. Lappland og Norrbotten har hatt en økning på hhv. 45,8 % og 16,4 %. Nord-Norge har i perioden økt sin markeds­ andel på Nordkalotten med 4,8 %-poeng. Nord-Norge har hatt en økning i samlet antall utenlandske over­ nattinger siste året på 11,0 %. Lappland har hatt en økning på 41,5 %, mens Norrbotten har hatt en økning på 2,0 %. Dette gir Nord-Norge en nedgang i markedsandel på 2,9 %-poeng. I perioden fra 2013 til 2017 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall utenlandske overnattinger på 52,2 %. Lappland og Norrbotten har hatt en økning på hhv. 44,0 % og 8,5 %. Nord-Norge har i perioden hatt en økning i sin markedsandel på Nordkalotten med 3,7 %-poeng. Utenlandske kommersielle overnattinger i vinterperioden (oktober-april) - benchmarking Nordkalotten fra vinteren 2012/2013 til vinteren 2016/2017 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 l 2013 l 2014 l 2015 l 2016 l 2017 Nord-Norge Norrbotten Lappland Sum Nordkalotten 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 l 2013 l 2014 l 2015 l 2016 l 2017 Nord-Norge Norrbotten Lappland Sum Nordkalotten 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 l 2012 2013 l 2013 2014 l 2014 2015 l 2015 2016 l 2016 2017 Nord-Norge Norrbotten Lappland Sum Nordkalotten 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-16 Endring 2016-17 Nord-Norge 2 984 781 3 230 678 3 420 680 3 713 787 3 879 970 30,0 % 4,5 % Norrbotten 2 152 202 2 191 442 2 290 434 2 301 607 2 404 862 11,7 % 4,5 % Lappland 2 403 104 2 354 261 2 356 847 2 387 132 2 906 136 20,9 % 21,7 % Sum Nordkalotten 7 540 087 7 776 381 8 067 961 8 402 526 9 190 968 21,9 % 9,4 % Nord-Norges andel 39,6 % 41,5 % 42,4 % 44,2 % 42,2 % 2,6 % -poeng -2,0 % -poeng 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Nord-Norge 893 598 1 000 514 1 035 801 1 225 301 1 359 778 52,2 % 11,0 % Norrbotten 674 046 697 275 711 498 716 958 731 427 8,5 % 2,0 % Lappland 1 027 064 1 001 960 1 026 788 1 045 757 1 479 475 44,0 % 41,5 % Sum Nordkalotten 2 594 708 2 699 749 2 774 087 2 988 016 3 570 680 37,6 % 19,5 % Nord-Norges andel 34,4 % 37,1 % 37,3 % 41,0 % 38,1 % 3,7 % -poeng -2,9 % -poeng 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 Endring 12/13-16/17 Endring 15/16-16/17 Nord-Norge 212 520 238 923 245 424 331 412 402 584 89,4 % 21,5 % Norrbotten 237 685 241 725 255 634 280 404 276 730 16,4 % -1,3 % Lappland 787 692 782 225 765 809 882 360 1 148 415 45,8 % 30,2 % Sum Nordkalotten 1 237 897 1 262 873 1 266 867 1 494 176 1 827 729 47,6 % 17,9 % Nord-Norges andel 17,2 % 18,9 % 19,4 % 22,2 % 22,0 % 4,8 % -poeng - 0,2 % -poeng 8 For første gang siden vinteren 2009/2010 har ikke Nord-Norge økt sin markedsandel på Nordkalotten når det gjelder utviklingen av utenlands­ trafikken i vinterperioden fra oktober til april.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==