NHO | Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2017

8 AUGUST 2018 Hotell Kapasitetsutvikling Hotellkapasitet (anlegg med 10 senger eller mer) I Nord-Norge var det per 30. juni 2017 21 flere hotell i drift med 2 739 flere senger og 1 247 flere rom, enn det var ved utgangen av året. Finnmark har pr 31.12.2017 et gjennomsnitt på 57 rom pr hotell, i Troms er gjennomsnittet på 88 rom, mens det i Nordland er 51 rom i gjennomsnitt pr hotell. For Norge totalt er det et gjennomsnitt på 78 rom pr hotell. At Troms ligger over landsgjennomsnittet skyldes at byene Tromsø og Harstad med flere store hotell står for 82,4 % av romkapasiteten i Troms per 31.12.2017. Både Finnmark og Nordland har forholdsvis færre byhotell og flere landhotell. Hotellromkapasitet (anlegg med 10 senger eller mer) Nord-Norge har hatt en reduksjon i tilgjengelig hotellromkapasitet 0,4 % det siste året, mens Norge totalt har en reduksjon på 0,6 %. Finnmark og Nordland har en økning på hhv. 3,9 % og 0,2 %, mens Troms har en reduksjon på 3,4 %. Nord-Norge har uendret andel av tilgjengelig hotellromkapasitet fra 2016 til 2017. I perioden fra 2013 til 2017 har Nord-Norge hatt en økning i tilgengelig hotellromkapasitet på 14,0 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 5,3 %. Troms har hatt den største økningen med 20,8 %, mens Finnmark og Nordland har en økning på hhv. 11,2 % og 10,3 %. Nord-Norge har økt sin kapasitetsandel i Norge med 0,9 %-poeng fra 2013 til 2017. Nord-Norge har hatt en økning i totale hotellgjestedøgn siste året på 3,1 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 2,9 %. I Nord-Norge er det Finnmark som har hatt den største økningen med 9,2 %. Nordland har økt med 3,1 %, mens Troms har økt med 0,6 %. Nord-Norge har økt sin markedsandel i Norge med 0,1 %-poeng fra 2016 til 2017. I perioden fra 2013 til 2017 har Nord-Norge hatt en økning i totale hotellgjestedøgn på 31,7 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 17,8 %. Troms har hatt den største økningen med 38,8 %. Finnmark og Nordland har økt med hhv. 27,1 % og 27,0 %. Nord-Norge har økt sin markedsandel i Norge med 1,3 %-poeng fra 2013 til 2017. Antall hotellgjestedøgn totalt - regionvis fordeling Ant. hotell Ant. senger Ant. rom Gj. snitt i året 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Nordland 76 75 8 002 7 998 3 965 3 971 Troms 43 38 6 852 6 478 3 252 3 141 Finnmark 34 32 3 574 3 665 1 861 1 934 Sum Nord-Norge 153 146 18 427 18 141 9 078 9 046 Sum Norge 961 935 160 869 159 367 76 563 76 115 Nord-Norges andel 15,9 % 15,6 % 11,5 % 11,4 % 11,9 % 11,9 % 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Nordland 3 599 3 716 3 892 3 965 3 971 10,3 % 0,2 % Troms 2 601 3 007 3 280 3 252 3 141 20,8 % -3,4 % Finnmark 1 738 1 709 1 730 1 861 1 934 11,2 % 3,9 % Nord-Norge 7 938 8 431 8 902 9 078 9 046 14,0 % -0,4 % Norge 72 256 73 239 75 178 76 563 76 115 5,3 % -0,6 % Nord-Norges andel 11,0 % 11,5 % 11,8 % 11,9 % 11,9 % 0,9 % -poeng 0,0 % -poeng 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Brønnøysund-region 46 626 41 380 38 155 37 790 35 481 -23,9 % -6,1 % Mosjøen-region 49 710 48 706 57 354 51 308 56 778 14,2 % 10,7 % Mo/Nesna/Sandnessjøen 106 714 122 226 139 756 161 566 167 241 56,7 % 3,5 % Bodø-region 249 766 269 505 293 300 317 070 330 656 32,4 % 4,3 % Fauske-region 66 422 60 430 63 026 75 867 70 717 6,5 % -6,8 % Narvik-region 118 831 134 485 159 414 146 312 141 241 18,9 % -3,5 % Lofoten 154 118 171 063 172 836 180 572 203 064 31,8 % 12,5 % Vesterålen 69 219 74 872 71 299 90 196 88 414 27,7 % -2,0 % Harstad 99 173 105 397 111 776 123 639 121 774 22,8 % -1,5 % Sør-Troms ekskl.Harstad 13 984 18 242 24 619 30 311 18 379 31,4 % -39,4 % IndreTroms 34 350 32 121 32 922 36 966 36 399 6,0 % -1,5 % Senja-region 27 341 29 484 35 615 38 739 36 353 33,0 % -6,2 % Tromsø 579 179 679 667 719 618 818 122 843 059 45,6 % 3,0 % Tromsø-region ekskl.Tromsø 36 454 42 403 38 991 38 533 39 782 9,1 % 3,2 % Nord-Troms 23 550 27 180 32 043 36 895 34 228 45,3 % -7,2 % Alta 107 745 110 375 123 976 122 120 126 404 17,3 % 3,5 % Hammerfest/Kvalsund 52 141 54 356 61 776 66 193 79 448 52,4 % 20,0 % Nordkapp 61 199 62 244 66 563 65 387 74 453 21,7 % 13,9 % Kysten ekskl.Nordkapp 30 224 30 443 42 220 36 998 36 308 20,1 % -1,9 % Indre Finnmark 35 834 39 475 43 886 45 646 46 920 30,9 % 2,8 % Sør-Varanger 68 253 66 292 80 756 79 131 93 573 37,1 % 18,3 % Varanger-region ekskl.Sør- Varanger 30 719 31 313 34 001 34 013 33 598 9,4 % -1,2 % 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Nordland 861 406 922 667 994 489 1 060 681 1 093 592 27,0 % 3,1 % Troms 814 031 934 494 995 584 1 123 205 1 129 974 38,8 % 0,6 % Finnmark 386 115 394 498 453 178 449 488 490 704 27,1 % 9,2 % Sum Nord-Norge 2 061 552 2 251 659 2 443 251 2 633 374 2 714 270 31,7 % 3,1 % Sum Norge 19 767 163 20 435 106 21 666 436 22 623 150 23 280 047 17,8 % 2,9 % Nord-Norges andel 10,4 % 11,0 % 11,3 % 11,6 % 11,7 % 1,3 % -poeng 0,1 % -poeng Totaltrafikken Antall hotellgjestedøgn totalt - fylkesvis fordeling 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 l 2013 l 2014 l 2015 l 2016 l 2017 Nordland Troms Finnmark Sum Nord-Norge

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==