NHO | Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2017

AUGUST 2018 9 Nord-Norge har hatt en økning i utenlandske gjestedøgn siste året på 4,3 %, mens Norge som helhet har hatt en nedgang på 0,6 %. Av fylkene er det Nordland som har den største økningen med 9,1 %. Troms har en økning på 5,0 %, mens Finnmark har en nedgang på 3,5 %. Nord-Norge har økt sin markedsandel i Norge med 0,5 %-poeng fra 2016 til 2017. I perioden fra 2013 til 2017 har Nord-Norge hatt en økning i uten­ landske gjestedøgn på 50,1 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 30,0 %. Troms har hatt den største økningen med 78,5 %. Nordland og Finnmark har en økning på hhv. 39,9 % og 20,4 %. Nord-Norge har økt sin markedsandel i Norge med 1,5 %-poeng fra 2013 til 2017. Antall utenlandske hotellgjestedøgn i Nord-Norge Største markeder 2017 Nord-Norge har hatt en økning i ferie- og fritidsgjestedøgn siste året på 1,9 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 0,3 %. Av fylkene er det Finnmark som har hatt den største økningen med 17,3 %. Troms har økt med 1,5 %, mens Nordland har gått ned med 4,0 %. Nord-Norge har økt sin markedsandel i Norge med 0,2 %-poeng fra 2016 til 2017. Antall utenlandske hotellgjestedøgn - regionvis fordeling Segmentfordeling/ overnatting etter formål Antall hotellgjestedøgn ferie- og fritid - fylkesvis fordeling 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Brønnøysund-region 6 525 4 314 3 486 2 938 3 185 -51,2 % 8,4 % Mosjøen-region 6 959 6 435 9 366 6 621 8 539 22,7 % 29,0 % Mo/Nesna/Sandnessjøen 22 711 29 657 25 634 26 774 36 002 58,5 % 34,5 % Bodø-region 32 612 38 549 37 685 42 097 50 013 53,4 % 18,8 % Fauske-region 12 103 10 785 10 939 14 436 12 339 1,9 % -14,5 % Narvik-region 25 942 31 637 36 652 39 326 30 876 19,0 % -21,5 % Lofoten 51 081 59 407 49 656 59 586 67 713 32,6 % 13,6 % Vesterålen 16 068 18 220 21 977 31 476 34 794 116,5 % 10,5 % Harstad 19 243 18 919 20 771 23 752 27 217 41,4 % 14,6 % Sør-Troms ekskl.Harstad 2 396 4 575 4 582 6 139 4 095 70,9 % -33,3 % IndreTroms 4 029 4 985 6 235 6 649 7 418 84,1 % 11,6 % Senja-region 4 870 6 387 9 805 10 411 11 159 129,1 % 7,2 % Tromsø 143 482 175 023 179 994 262 422 278 964 94,4 % 6,3 % Tromsø-region ekskl.Tromsø 11 958 12 729 11 560 12 807 13 936 16,5 % 8,8 % Nord-Troms 12 288 12 896 17 792 15 088 11 190 -8,9 % -25,8 % Alta 21 709 23 395 21 635 27 064 26 255 20,9 % -3,0 % Hammerfest/Kvalsund 7 640 7 102 10 810 13 072 11 772 54,1 % -9,9 % Nordkapp 51 419 51 440 55 912 53 942 39 031 -24,1 % -27,6 % Kysten ekskl.Nordkapp 11 590 10 612 14 447 12 660 15 976 37,8 % 26,2 % Indre Finnmark 7 631 7 740 8 222 11 001 12 000 57,3 % 9,1 % Sør-Varanger 23 270 25 593 32 281 37 287 44 196 89,9 % 18,5 % Varanger-region ekskl.Sør-Varanger 6 334 6 085 7 339 6 655 6 810 7,5 % 2,3 % 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Nordland 174 001 199 004 195 305 223 254 243 461 39,9 % 9,1 % Troms 198 266 235 512 250 739 337 268 353 979 78,5 % 5,0 % Finnmark 129 593 131 967 150 646 161 681 156 040 20,4 % -3,5 % Sum Nord-Norge 501 860 566 483 596 690 722 203 753 480 50,1 % 4,3 % Sum Norge 5 067 336 5 428 037 6 032 350 6 626 968 6 585 534 30,0 % -0,6 % Nord-Norges andel 9,9 % 10,4 % 9,9 % 10,9 % 11,4 % 1,5 % -poeng 0,5 % -poeng 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Nordland 416 098 441 818 504 662 560 975 538 303 29,4 % -4,0 % Troms 383 994 455 780 531 973 587 075 595 931 55,2 % 1,5 % Finnmark 208 730 196 757 213 962 230 826 270 801 29,7 % 17,3 % Sum Nord-Norge 1 008 822 1 094 355 1 250 597 1 378 876 1 405 035 39,3 % 1,9 % Sum Norge 9 453 054 9 878 888 11 168 600 11 861 402 11 900 196 25,9 % 0,3 % Nord-Norges andel 10,7 % 11,1 % 11,2 % 11,6 % 11,8 % 1,1 % -poeng 0,2 % -poeng Utenlandstrafikken Antall utenlandske hotellgjestedøgn - fylkesvis fordeling 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 l 2013 l 2014 l 2015 l 2016 l 2017 Nordland Troms Finnmark Sum Nord-Norge Russland 1% Sveits 4% Danmark 5% Frankrike 5% Finland 4% USA 6% Asia ellers 5% Belgia 2% Østerrike 2% Australia 1% Polen 1% Spania 3% Italia 5% Storbritannia 9% Nederland 5% Tyskland 21% Sverige 10% Andre land 7% Kina 3% 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 l 2013 l 2014 l 2015 l 2016 l 2017 Nordland Troms Finnmark Sum Nord-Norge

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==