NHO | Reiseliv Statistikk 2016

2 AUGUST 2017 Nordnorsk Reiselivsstatistikk For 17. år på rad har NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge utarbeidet «Nordnorsk Reiselivsstatistikk.» Statistikken viser reiselivets betydning for Nord-Norge direkte og indirekte, og med noen av de ringvirkninger næringen utløser. I tillegg presenteres trafikkutvikling for sentrale aktører i den nordnorske reiselivsnæringen. Følgende samarbeidspartnere bidrar med finansiering av arbeidet med bearbeiding og utgivelse av statistikk for reiselivet i landsdelen: Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og NordNorsk Reiseliv. Som grunnlag for analysearbeidet har det vært benyttet over­ nattingsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) tilrettelagt gjennom vårt samarbeid med Statistikknett.no, samt Satellitt­ regnskap for turisme og struktur-/omsetningsstatistikk fra SSB. Oppdaterte sysselsettingsdata fra SSB er innhentet via NORUT. I tillegg er det innhentet statistisk materiale fra organisasjoner og bedrifter. Vi håper at statistikken kan bidra til å klargjøre hvilken betydning reiselivet har for landsdelen, både økonomisk og sysselsettings­ messig. Videre håper vi undersøkelsen og utviklingstrendene kan være grunnlag for både offentlig og privat planlegging og beslutning. Statistikken finnes også på: www.reiselivinord.no Spesifisert statistikk for Nord-Norge finnes også på www.statistikknett.no Tromsø august 2017 NHO Reiseliv NHO Reiseliv Regionforening Nord-Norge Gunnar Nilssen Arne Kjell Nyheim regionkontakt Styreleder gunnar.nilssen@nhoreiseliv.no 8 Reiselivsnæringen er karakterisert som en av de landbaserte næringer i Nord-Norge med størst verdiskapingspotensial, med en beregnet verdiskaping på 8,5 milliarder kroner i 2016. Innhold Nordnorsk Reiselivsstatistikk ............................... 2 Reiselivet som system .............................................. 3 Oppsummering ............................................................ 3 Reiselivsnæringens økonomiske betydning ............................................ 4 Trafikkutvikling ........................................................... 4 Samlet utvikling overnatting 4 Totaltrafikken 4 Utenlandstrafikken 5 Benchmarking Nordkalotten 7 Hotell 8 Kapasitetsutvikling 8 Totaltrafikken 8 Utenlandstrafikken 9 Segmentfordeling / overnatting etter formål 9 Kapasitetsutnyttelse 11 Prisutvikling 11 RevPAR-utvikling 12 Campingplasser/hyttegrender og vandrerhjem 13 Kapasitetsutvikling 13 Totaltrafikken 13 Utenlandstrafikken 14 Luftfart 15 Cruise 16 Hurtigruten 17 Attraksjoner 17 Regioninndelingene .................................................. 18 Referanser ...................................................................... 19 Definisjoner ................................................................. 19

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==