NHO | Nordnorsk Reiselivsstatistikk 2017

AUGUST 2018 5 Utenlandstrafikken Antall kommersielle utenlandske overnattinger ved hoteller, campingplasser/hyttegrender og vandrerhjem - fylkesvis fordeling Med 3 879 970 kommersielle overnattinger i 2017 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall overnattinger fra 2016 på 4,5 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 0,6 %. Av fylkene har Finnmark hatt størst økning med 11,5 %. Nordland og Troms har en økning på hhv 4,9 % og 0,9 %. Nord-Norge har økt sin markeds­ wandel i Norge med 0,5 %-poeng fra 2016 til 2017. I perioden fra 2013 til 2017 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall kommersielle overnattinger på 30,0 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 13,9 %. Det er Troms som har hatt den største økningen med 39,4 %. Nordland har økt med 25,9 % og Finnmark har økt med 23,3 %. Nord-Norge har økt sin markeds­ andel i Norge med 1,5 %-poeng fra 2013 til 2017. Antall kommersielle overnattinger ved hoteller, campingplasser/hyttegrender og vandrerhjem - etter type overnatting Hotell sto for 70 % av samlet antall kommersielle overnattinger i Nord-Norge i 2017, mens 18 % av overnattingene skjedde i hytter/ vandrerhjem. 2 % av overnattingene ble foretatt av sesongcampere, 6 % overnattet i telt/vogn og 4 % overnattet i bobil. I forhold til 2016 har antall hotellovernattinger i Nord-Norge økt med 3,1 %, mens det har vært en økning på 31,7 % i antall hotell­ overnattinger fra 2013 til 2017. Antall hytte- /vandrerhjemovernat­ tinger har økt med 2,6 % fra 2016 til 2017 og har en økning på 30,0 % i perioden fra 2013 til 2017. Antall overnattinger i telt/vogn har økt med 60,3 % fra 2016 til 2017. For perioden fra 2013 til 2017 har det vært en økning på 68,2 %. Mens antall bobilovernattinger har økt med 16,4 % fra 2016 til 2017, har det vært en økning i denne overnattingsformen med 81,1 % fra 2013 til 2017. l 2013 l 2014 l 2015 l 2016 l 2017 l 2013 l 2014 l 2015 l 2016 l 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Hotell 2 061 552 2 251 659 2 443 251 2 633 374 2 714 270 31,7 % 3,1 % Hytte 527 594 563 833 588 437 668 341 685 669 30,0 % 2,6 % Sesongcamp 162 112 163 092 143 689 117 328 74 538 -54,0 % -36,5 % Telt/vogn 135 346 133 452 114 862 142 015 227 712 68,2 % 60,3 % Bobil 98 177 118 642 130 441 152 729 177 781 81,1 % 16,4 % Sum Nord-Norge 2 984 781 3 230 678 3 420 680 3 713 787 3 879 970 30,0 % 4,5 % 2013 2014 2015 2016 2017 Endring 2013-17 Endring 2016-17 Nordland 402 207 466 461 473 087 532 039 610 430 51,8 % 14,7 % Troms 286 136 333 653 342 556 454 589 491 234 71,7 % 8,1 % Finnmark 205 255 200 400 220 158 238 673 258 114 25,8 % 8,1 % Sum Nord-Norge 893 598 1 000 514 1 035 801 1 225 301 1 359 778 52,2 % 11,0 % Sum Norge 7 691 686 8 154 436 8 828 771 9 726 884 9 948 628 29,3 % 2,3 % Nord-Norges andel 11,6 % 12,3 % 11,7 % 12,6 % 13,7 % 2,1 % -poeng 1,1 % -poeng Hotell Hytte Sesong- camp Telt/vogn Bobil 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Nordland Troms Finnmark Sum Nord-Norge 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Nord-Norge har hatt en økning i antall utenlandske overnattinger siste året på 11,0 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 2,3 %. Nordland har hatt størst økning med 14,7 %, mens Troms og Finnmark begge har økt med 8,1 %. Nord-Norge har økt sin markedsandel i Norge med 1,1 %-poeng fra 2016 til 2017. I perioden fra 2013 til 2017 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall utenlandske overnattinger på 52,2 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 29,3 %. Det er Troms som har hatt størst økning med 71,7 %. Nordland har økt med 51,8 % og Finnmark økt med 25,8 %. Nord-Norge har økt sin markedsandel i Norge med 2,1 %-poeng fra 2013 til 2017. Campingplass, Harstad. FOTO: FRANK ANDREASSEN / WWW.NORDNORGE.COM

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==